Το Coding Bootcamp 3 Ξεκίνησε!

Συνέχεια στο όνειρο της εύρεσης εργασίας στον κλάδο του Προγραμματισμού δίνει το Coding Bootcamp 3 το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στις 30 Οκτωβρίου για τα πρωινά τμήματα και στις 6 Νοεμβρίου για τα απογευματινά. Ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα των δύο προηγούμενων Coding Bootcamps που έγιναν με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές Πληροφορικής, τα μαθήματα στόχο έχουν να δώσουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις Προγραμματισμού σε Java και C# στους μαθητές, ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας σαν entry-level Προγραμματιστές.
Μέσα από εντατική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση 500 ωρών οι επιτυχόντες αποκτούν γνώσεις. Καθίστανται άμεσα παραγωγικοί όσον αφορά την

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ