Το Όραμα

Το Όραμά μας είναι η δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής την επόμενη δεκαετία, πρωτίστως στην Ελλάδα, με στόχο τη μείωση της εγχώριας ανεργίας και του χάσματος προσφοράς και ζήτησης για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες.

Όπως τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη το παραπάνω Όραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναπτυξιακή δράση η οποία έχει σαν σκοπό να:

μετατρέψει τη χώρα μας σε πόλο έλξης για επενδύσεις με τεχνολογικό υπόβαθρο

δώσει στους άνεργους νέους, ή και μεγαλύτερους, την ευκαιρία για δημιουργική και καλά αμειβόμενη εργασία

επαναφέρει την αισιοδοξία και τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα.