Η Eταιρία / ο Oργανισμός μας στηρίζει ηθικά τη Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Alliance for Digital Employability, www.afdemp.org) και επιθυμεί να συμπεριληφθεί η επωνυμία και το λογότυπο της / του στις δράσεις επικοινωνίας των σκοπών και ενεργειών της Συμμαχίας.
 
Η χρήση της επωνυμίας και του λογοτύπου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εταιρίας / του Οργανισμού και δεν επιτρέπεται  οποιαδήποτε αλλοίωση ή τροποποίηση τους.
 
Η χρήση της επωνυμίας και του λογοτύπου λήγει άμεσα, ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση από την Εταιρία / τον Οργανισμό στο hello@afdemp.org. Στην περίπτωση αυτή η Συμμαχία υποχρεούται να τα αποσύρει από κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο.
 
 
Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά

Η Eταιρία / ο Oργανισμός μας στηρίζει ηθικά το Alliance For Digital Employability και επιθυμεί να συμπεριληφθεί η επωνυμία και το λογότυπο της / του στις δράσεις επικοινωνίας των σκοπών και ενεργειών της Συμμαχίας.

Η χρήση της επωνυμίας και του λογοτύπου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εταιρίας / του Οργανισμού και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή τροποποίηση τους.

Η χρήση της επωνυμίας και του λογοτύπου λήγει άμεσα, ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση από την Εταιρία / τον Οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή η Συμμαχία υποχρεούται να τα αποσύρει από κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο.