Το Σχέδιο Δράσης

Για την πραγματοποίηση του Οράματος απαιτούνται δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν:

► στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες
► στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν και
► στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας

Για τα παραπάνω η σύμπραξη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας είναι απαραίτητη.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Όραμα

Το Όραμά μας είναι η δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής την επόμενη δεκαετία, πρωτίστως στην Ελλάδα, με στόχο τη μείωση της εγχώριας ανεργίας και του χάσματος προσφοράς και ζήτησης για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες.
Όπως τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη το παραπάνω Όραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναπτυξιακή δράση η οποία έχει σαν σκοπό να:
► μετατρέψει τη χώρα μας σε πόλο έλξης για επενδύσεις με τεχνολογικό υπόβαθρο
► δώσει στους άνεργους νέους, ή και μεγαλύτερους, την ευκαιρία για δημιουργική και καλά αμειβόμενη εργασία
► επαναφέρει την αισιοδοξία και τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Πρόβλημα

Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας ξεπερνά το 20% και ο αριθμός των ανέργων αγγίζει το 1 εκατομμύριο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό ανεργίας για τους νέους (κάτω των 25 ετών) είναι λίγο κάτω από το 50%.
 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ;
Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον καλά αμειβόμενο κλάδο της Πληροφορικής παραμένουν κενές και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι 825.000 θέσεις στην Ευρώπη δε θα μπορούν να καλυφθούν, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός των κενών θέσεων θα φτάσει τις 1.700.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ