Όροι & Προϋποθέσεις

< Πίσω

 

 1. Α. Coding Bootcamp 
 2. 1. Διοργανωτές

1.1 Διοργανωτές

Η Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματιών Πληροφορικής (στο εξής «HePIS») αφενός και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PeopleCert Εκπαιδευτική», και τον διακριτικό τίτλο «Peoplecert Κέντρο Καινοτομίας και Αριστείας» (στο εξής «Εκπαιδευτική»)αφετέρου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα» (Alliance For Digital Employability) (στο εξής: «AFDEmp»), και στο εξής από κοινού «Διοργανωτές», «εμείς», «εμάς», διοργανώνουν από κοινού τα Προγράμματα Coding Bootcamps (στο εξής: «Bootcamp» ή «το Πρόγραμμα»), παρέχοντας ταχύρρυθμη εκπαίδευση και πιστοποίηση στον τομέα του προγραμματισμού και της ανάπτυξης εφαρμογών.

2. Αντικείμενο και Στόχος

2.1 Με την ολοκλήρωση του Bootcamp, οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες με στόχο να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως entry-level full-stack developers σε Java ή C#.

2.2 Η συμμετοχή στα Bootcamps εξασφαλίζει και καλύπτει:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων
 • Τη δυνατότητα συμμετοχής σε 1 εξέταση για την απόκτηση των πιστοποιητικών:
 • PeopleCert Software Developer Skills (Java or C#), Foundation Level, PeopleCert Software Developer Skills (Java or C#), Advanced Level
 • Τη δυνατότητα συμμετοχής σε 2 επανεξετάσεις για τα παραπάνω πιστοποιητικά, σε όποιο συνδυασμό των παραπάνω επιθυμεί ο υποψήφιος σε περίπτωση αποτυχίας στις πρώτες εξετάσεις
 • Την παροχή των Πιστοποιητικών ή Statement of Results, των παραπάνω εξετάσεων, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Τη συμμετοχή σε δράσεις και την πρόσβαση σε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην πρόσληψη των συμμετεχόντων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων – Κανόνες λειτουργίας»

2.3 Κάθε τμήμα Bootcamp αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για τη συμπλήρωση των θέσεων τηρείται προτεραιότητα και η κατάληψη θέσης μεταξύ αυτών που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εξασφαλίζεται με την έγκαιρη καταβολή του παρακάτω ποσού προκαταβολής (βλ. 5.1).

 

3. Όροι Χρήσης

3.1 Η χρήση του δικτυακού τόπου www.afdemp.org (και των επιπρόσθετων σχετιζόμενων ιστοσελίδων όπως www.afdemp.org/bootcamp και cas.afdemp.org) και η συμμετοχή σας στο Bootcamp συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Η αθέτηση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους από οποιονδήποτε συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο οριστικής διακοπής της συμμετοχής του στο Bootcamp.

3.2 Επιπλέον, η συμπλήρωση των στοιχείων συμμετοχής σας, όπως προκύπτει και από την ίδια την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής www.afdemp.org/bootcamp, προϋποθέτει την ενημέρωσή σας για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Διοργανωτών, όπως αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της AFDEmp.

3.3 Με τη μερική (save) ή όλική (submit) υποβολή της αίτησής σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία και ενημερώσεις για τις δράσεις μας και τα προγράμματά μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@afdemp.org για να σταματήσουμε να σας στέλνουμε επικοινωνία ή να διαγραφείτε χρησιμοποιώντας την επιλογή unsubscribe που συνοδεύει όλα τα email μας.

 

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας- Απαγορεύσεις

4.1 Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ή των οποίων μπορεί να γίνετε κοινωνοί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, καθώς και όσες περιέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό (ενδεικτικά: έγγραφα, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, logos, σήματα) που σας παραχωρούνται και διανέμονται στο πλαίσιο του Bootcamp (οι «Πληροφορίες») αποτελούν ιδιοκτησία των Διοργανωτών, των επιχειρηματικών τους εταίρων και συνεργατών, οι οποίοι και διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με αυτά (το «Υλικό»).

4.2 Απαγορεύεται απόλυτα να πουλήσετε, αναπαράγετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, εμφανίσετε, αναδιανείμετε ή άλλως χρησιμοποιήσετε και αποθηκεύσετε με οιονδήποτε τρόπο οτιδήποτε ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία των Διοργανωτών, των επιχειρηματικών τους εταίρων και συνεργατών, ή ακόμα και να δημιουργήσετε παράγωγα έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα με οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πνευματικής και βιομηχανική ιδιοκτησίας και του δίκαιου του ανταγωνισμού.

4.3 Ειδικότερα όσον αφορά στα λογότυπα και σήματα που χρησιμοποιούν οι Διοργανωτές για το συγκεκριμένο «Πρόγραμμα» «AFDEmp» και «Alliance For Digital Employability» είναι νόμιμα καταχωρημένα σήματα στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων, και το λογότυπο «Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα» είναι νόμιμα καταχωρημένο εμπορικό σήμα στο Ελληνικό Γραφείο Σημάτων.

 

 1. 5. Οικονομικές Υποχρεώσεις, Πληρωμές και Πολιτική Ακυρώσεων

Η δαπάνη συμμετοχής στο Bootcamp ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) (στο εξής: «Δαπάνη Συμμετοχής») ανά συμμετέχοντα, ενώ ειδικά και μόνο για το πρώτο πιλοτικό Online Bootcamp, η δαπάνη συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά συμμετέχοντα.

Η αποπληρωμή της δαπάνης συμμετοχής γίνεται ως εξής:

5.1 Προκαταβολή: Ο Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει τo ποσό των τετρακοσίων ευρώ (€400) για να διασφαλιστεί η θέση του μέχρι την συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και πριν την έναρξη των μαθημάτων.

5.2 Ο Υποψήφιος μπορεί να αποπληρώσει το υπολειπόμενο ποσό σε μηνιαίες δόσεις (3 μηνιαίες δόσεις αν επιλέξει το τρίμηνο πρόγραμμα (Full-time) ή 6 μηνιαίες δόσεις αν επιλέξει το 6μηνο πρόγραμμα (Part-time). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του προγράμματος σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας – όχι χρεωστικής.

5.3 Σε περίπτωση που γίνει η καταβολή οποιουδήποτε ποσού μετά τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων ή που για λόγους ανωτέρας βίας ακυρωθούν τα μαθήματα, το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σας επιστρέφεται σε οποιονδήποτε λογαριασμό μας υποδείξετε, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την επέλευση του γεγονότος που αποκλείει τη συμμετοχή σας.

 

6. Δικαίωμα Έκπτωσης

6.1 Η Δαπάνη Συμμετοχής μειώνεται κατά 10% στην περίπτωση που αποπληρωθεί στο σύνολό της μέχρι το τέλος της δεύτερης εκπαιδευτικής εβδομάδας (ημέρα Κυριακή).

6.2 Η Δαπάνη Συμμετοχής μειώνεται κατά 5% στην περίπτωση που αποπληρωθεί στο σύνολό της με πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως 12 άτοκες δόσεις).

Oι εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά.

 

 1. 7. Υπαναχώρηση

7.1 Πριν την έναρξη των μαθημάτων

7.1.1 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δηλώσετε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο Bootcamp μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, τότε οποιοδήποτε καταβληθέν ποσό σας επιστρέφεται στο σύνολό του σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό μας υποδείξετε, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την δήλωση υπαναχώρησης (βλ. 7.3.). Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης ως και επτά (7) εργάσιμες μέρες νωρίτερα από την έναρξη των μαθημάτων.

7.1.2 Σε περίπτωση που προβείτε στην ανωτέρω δήλωση ακύρωσης συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η ως άνω (υπό 5.1.) προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Αν έχει ήδη καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό συμμετοχής (πλέον της ως άνω προκαταβολής), αυτό επιστρέφεται εξ ολοκλήρου σε οποιονδήποτε λογαριασμό μας υποδείξετε, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα μας δηλώσετε την υπαναχώρησή σας (βλ. 7.3.).

7.2 Μετά την έναρξη των μαθημάτων

7.2.1 Σε περίπτωση που αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε και να εγκαταλείψετε το Bootcamp μέχρι το τέλος της δεύτερης (2ης) εβδομάδας των μαθημάτων (ημέρα Κυριακή) το οποιοδήποτε καταβληθέν ποσό συμμετοχής, εκτός της ως άνω υπό 5.1 προκαταβολής, σας επιστρέφεται εξ’ ολοκλήρου σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό μας υποδείξετε εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα μας δηλώσετε την υπαναχώρησή σας (βλ. 7.3). Με την έναρξη της τρίτης (3ης) εκπαιδευτικής εβδομάδας, δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων (ειδικότερα δεν επιστρέφεται ούτε η ως άνω 5.1 προκαταβολή ούτε οποιοδήποτε ποσό εκ του υπό 5.2 υπολοίπου τυχόν έχει καταβληθεί), οφείλετε δε να αποπληρώσετε οποιοδήποτε υπόλοιπο υπάρχει για την πλήρη εξόφληση του ποσού συμμετοχής, οποτεδήποτε και εάν δηλώσετε αποχώρηση από το Bootcamp.

7.3 Διαδικασία υπαναχώρησης

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων, πρέπει να συμπληρωθεί έντυπο υπαναχώρησης και να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@afdemp.org. Το καταβληθέν από εσάς ποσό σας επιστρέφεται (υπό τους ανωτέρω υπό 8.1. και 8.2. όρους και προϋποθέσεις) σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό σας, μας υποδείξετε, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του αιτήματος.

 

 1. 8. Τροποποίηση Προγράμματος και Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να αναδιαμορφώνουν τη δομή, το περιεχόμενο και τη μορφή του Bootcamp, το χρόνο έναρξης των παραδόσεων των μαθημάτων του Bootcamp ή και τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό. Σε τέτοια περίπτωση, οι Διοργανωτές θα προβούν σε ενημέρωση των εκπαιδευομένων, μέσω της ιστοσελίδας του Bootcamp. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αναφέρονται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) στο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της διδακτέας ύλης και το περιεχόμενο των μαθημάτων, στο χρόνο έναρξης των παραδόσεων των μαθημάτων, στις μορφές και τη διάρκεια εξέτασης, στους κανόνες και μεθόδους εξέτασης. Κάθε τροποποίηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Bootcamp, και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της.

 

 1. 9. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαίωμα αποζημίωσης

9.1 Για κάθε ζήτημα το οποίο προκύπτει και σχετίζεται με το Bootcamp εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση που ανακύπτει σχετικά με τα ως άνω αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

9.2 Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν (και δικαστικά) τυχόν αξιώσεις από τη μεταξύ σας σύμβαση ή από ζημίες, που τυχόν θα προκύπταν από τη μη συμμόρφωσή σας στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Β. Πρόγραμμα Υποτροφιών

1. Γενικά 

1.1 Οι Διοργανωτές, έχουν το δικαίωμα να προκηρύσσουν (πλήρεις ή μερικές) Υποτροφίες για το Bootcamp.

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να διεκδικήσει υποτροφία (στο εξής «Υποψήφιος Υπότροφος») μπορεί να επιλέξει την τεχνολογική κατεύθυνση που επιθυμεί (Java ή C#).

1.2 Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τυχόν άλλη δαπάνη απαιτείται για την παρακολούθηση του Προγράμματος (π.χ. δαπάνη χρήσης laptop, έξοδα μετακίνησης), θα βαρύνει τον κάθε ένα Υπότροφο ατομικά.

 

2. Προϋποθέσεις

Οι Υποψήφιοι Υπότρoφοι για τις υποτροφίες που δίνονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Να είναι φοιτητές ή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ΙΕΚ της Ελλάδος ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
 • Να έχουν λάβει βαθμολογία ως φοιτητές ή να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (Πτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί τίτλοι) με βαθμολογία από 7/10 και πάνω, όπως αποτυπώνεται εδώ.
 • Να μην έχουν ξεπεράσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι και την υποβολή της αίτησής τους.
 • Το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα των τελευταίων τριών φορολογικών ετών, όπως προκύπτει από το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος των υποψηφίων υποτρόφων, να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά έτος.
 • Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Υπότροφος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν δηλώνει προσωπικά εισοδήματα στην φορολογική του δήλωση (ακόμα και όταν πρόκειται για την μηδενική δήλωση ανέργου).

 

3. Διαδικασία

3.1 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μία από τις Υποτροφίες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση cas.afdemp.org, (βλ. ανωτέρω υπό Α’ Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία όπως αναφέρεται παρακάτω, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έως και δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη του Boootcamp. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως έγκυρες για αξιολόγηση.

3.2 Κάθε Υποψήφιος Υπότροφος θα πρέπει να αναρτήσει ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση υποτροφίας, αντίγραφο όλων των πρωτότυπων απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπου jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf στον ιστότοπο cas.afdemp.org. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα σταλούν ταχυδρομικά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη.

3.3 Απαιτούμενα δικαιολογητικά (όποια από αυτά συντρέχουν):

 • Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ΙΕΚ της Ελλάδος ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου.
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού τίτλου.
 • Ατομικό Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2015.
 • Ατομικό Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2016.
 • Ατομικό Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2017.
 • Κάρτα ανεργίας

3.4 Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο Υποψήφιος Υπότροφος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους του.

Η αίτηση υποψηφίου Υποτρόφου υπέχει θέση δήλωσης του Ν. 1599/1986 και τα στοιχεία που δηλώνονται σε αυτήν πρέπει είναι ακριβή, αληθή και έγκυρα. Οι Διοργανωτές, διατηρούν κάθε δικαίωμα να ακυρώσουν την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανακήρυξη του αιτούντος σε υπότροφο, εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή αν διαπιστώσουν ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.

3.5 Ο Υποψήφιος Υπότροφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του. Το κινητό τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλωθεί, θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης των Υποψηφίων Υποτρόφων σχετικά με το Πρόγραμμα των Υποτροφιών.

3.6 Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ή/και το χρονικό σημείο της ανακήρυξης των υποτρόφων. Κάθε τέτοια αλλαγή ή παράταση θα ανακοινώνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.afdemp.org/bootcamp.

3.7 Επίσης, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να ζητήσουν από οποιοδήποτε Υποψήφιο Υπότροφο, είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των Υποτρόφων, επιπλέον έγγραφα, για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από τον Υποψήφιο Υπότροφο, στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της Υποτροφίας και προκειμένου να μην τεθεί ζήτημα δόλιας παράκαμψης της διαδικασίας από κάποιον

3.8 Το σύνολο των στοιχείων που δηλώνει ο Υποψήφιος τηρείται από τους Διοργανωτές σε συνέπεια με τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Διοργανωτών, όπως αυτή φαίνεται (και όπως ισχύει με κάθε της αναθεώρηση) στην ιστοσελίδα www.afdemp.org/bootcamp.

 

 1. 4. Αξιολόγηση των Υποψηφίων Υποτρόφων

4.1 Οι αιτήσεις των Υποψηφίων Υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.

4.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει όλους τους παραπάνω παράγοντες που απαρτίζουν την αίτηση κάθε Υποψηφίου Υποτρόφου.

Μόνο οι επιλεγέντες υπότροφοι θα ενημερωθούν για την επιτυχία τους, αρχικά μέσω τηλεφώνου και εν συνεχεία με email που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους έως και μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

4.3 Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, βαρύνουσα σημασία θα έχει η οικονομική κατάσταση του Υποψηφίου Υποτρόφου καθώς και η ακαδημαϊκή του επίδοση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεκτιμήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

4.4 Συνέντευξη υποψηφίων: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, οι Υποψήφιοι Υπότροφοι ενδέχεται να κληθούν να συμμετάσχουν και σε μια σύντομη συνέντευξη (προσωπικά, τηλεφωνικά ή/και διαδικτυακά) με στόχο την ουσιαστικότερη γνωριμία με τους Yποψηφίους Yποτρόφους καθώς και την αποσαφήνιση / διευκρίνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Η επικοινωνία για τον καθορισμό μέρας, ώρας και τρόπου πραγματοποίησης της συνέντευξης θα γίνεται μέσω των στοιχείων επικοινωνίας (αρχικά με τηλέφωνο και εν συνεχεία με email) που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι υπότροφοι στην αίτησή τους.

4.5 Οι Διοργανωτές αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους τη χορήγηση των Υποτροφιών, αφού εκτιμήσουν όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου υποτρόφου.

 

 1. 5. Υποχρεώσεις Υποτρόφων

Ο Υποψήφιος Υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

  • Να αποδεχτεί με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του, πλήρως όλους τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να δηλώσει και υποβάλει στοιχεία τα οποία είναι πλήρη και αληθή.
  • Να παρασταθεί τόσο στην εκδήλωση βράβευσής του, όσο και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσουν οι Διοργανωτές, είτε στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών, είτε για την προβολή του θεσμού του εν λόγω Προγράμματος. Η συνθήκη αυτή (όπου o Υπότροφος λειτουργεί ως “Ambassador” για το Πρόγραμμα) εξυπηρετεί την ανάγκη προώθησης της πρωτοβουλίας ενεργώντας διπλά αφενός προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις οποίες θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, αφετέρου με την κινητροδότηση περισσότερων νέων να διεκδικήσουν την Υποτροφία (και ένα καλύτερο μέλλον). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτό ο Υποψήφιος θα μας έχει ήδη παράσχει, με την υποβολή της αίτησής του στην ιστοσελίδα, τη σχετική συναίνεσή του στη χρήση του ονόματός του, των φωτογραφιών του αλλά και άλλων στοιχείων που έχει συμπληρώσει, σε άλλα μέσα που διαχειρίζονται οι διοργανωτές, σε Δελτία Τύπου, σε εταιρικά έντυπα και σε άλλα επικοινωνιακά μέσα που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι Διοργανωτές, καθώς και σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σποτ /video που θα πραγματοποιήσουν οι Διοργανωτές.
  • Να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, τους Διοργανωτές, σε περίπτωση που αποφασίσει να μην παρακολουθήσει ή να διακόψει το Πρόγραμμα.
  • Nα ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας του προγράμματος που θα παραδοθούν με την έναρξη του προγράμματος.

  Σε περίπτωση παράβασης κάποιας από τις παραπάνω υποχρεώσεις του Υποτρόφου, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τη χορήγηση της Υποτροφίας. Σε περίπτωση διακοπής και εάν ο έκπτωτος Υπότροφος θέλει να λάβει μέρος για Υποτροφία σε επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσει τη νέα διαδικασία, όπως αυτή θα έχει οριστεί τότε.

 

 1. 6. Διακοπή Χορήγησης Υποτροφίας

Η διακοπή χορήγησης της Υποτροφίας μπορεί να λάβει χώρα, μεταξύ άλλων, και στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που ο Υπότροφος διακόψει την παρακολούθηση του Προγράμματος.
 • Αν η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική. Με τον όρο «ικανοποιητική» πρόοδος σπουδών ορίζεται η επιτυχία (με δύο κατ’ ανώτατο όριο προσπάθειες για καθένα από τα δύο (2) πιστοποιητικά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και η επιτυχημένη ολοκλήρωση των δύο (2) projects που θα εκπονήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο Υπότροφος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διακοπεί η χορήγηση υποτροφίας λόγω μη ικανοποιητικής προόδου, ο πρώην Υπότροφος μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση του προγράμματος καταβάλλοντας τα δίδακτρα του εναπομείναντος εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και να καταβάλλει το κόστος επανεξέτασης των πιστοποιητικών.
 • Αν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή κάποια από τα στοιχεία που υπέβαλε ο Υπότροφος είναι ψευδή ή παραποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Αν δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες λειτουργίας όπως αποτυπώνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (Κεφάλαιο Α).