Όροι & Προϋποθέσεις

< Πίσω

Η Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματιών Πληροφορικής («HePIS») και η εταιρεία PeopleCert Εκπαιδευτική ΑΕ. («PeopleCert») στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα» (Alliance For Digital Employability) (AFDEmp) διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Coding Bootcamp 4 (το «Bootcamp») παρέχοντας ταχύρρυθμη εκπαίδευση και πιστοποίηση στον τομέα του προγραμματισμού και της ανάπτυξης εφαρμογών. Με την ολοκλήρωση του Bootcamp, οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες με στόχο να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως entry-level full-stack  developers σε Java ή C# / .NET ή άλλες τεχνολογίες. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων η HePIS και η PeopleCert θα αναφέρονται από κοινού ως “Διοργανωτές”, “εμείς”, ή “εμάς”.

Η συμμετοχή σας στο Bootcamp 4 (5 Mαρτίου 2018-1 Ιουνίου 2018) σας εξασφαλίζει και καλύπτει:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων
 • Τη δυνατότητα Συμμετοχής σε 1 εξέταση για την απόκτηση των πιστοποιητικών:
  • ECDL Computing
  • PeopleCert Software Developer Skills (Java or C#/.NET), Foundation Level
  • PeopleCert Software Developer Skills (Java or C#/.NET), Advanced Level
 • Τη δυνατότητα συμμετοχής σε 1 επανεξέταση για όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά σε περίπτωση αποτυχίας στις πρώτες εξετάσεις, εκτός του πιστοποιητικού PeopleCert Quality Software Development in Maintainability (Java or C#/.NET), Foundation Level
 • Την παροχή των Πιστοποιητικών ή Statement of Results, των παραπάνω εξετάσεων, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Τη συμμετοχή σε δράσεις και την πρόσβαση σε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην πρόσληψη των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή σας στο Bootcamp 5 (4 Ιουνίου 2018-14 Δεκεμβρίου 2018) σας εξασφαλίζει και καλύπτει:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων
 • Τη δυνατότητα Συμμετοχής σε 1 εξέταση για την απόκτηση των πιστοποιητικών:
  • ECDL Computing
  • PeopleCert Software Developer Skills (Java or C#/.NET), Foundation Level
  • PeopleCert Software Developer Skills (Java or C#/.NET), Advanced Level
  • Τη δυνατότητα συμμετοχής σε 1 επανεξέταση για όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά σε περίπτωση αποτυχίας στις πρώτες εξετάσεις
 • Την παροχή των Πιστοποιητικών ή Statement of Results, των παραπάνω εξετάσεων, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Τη συμμετοχή σε δράσεις και την πρόσβαση σε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην πρόσληψη των συμμετεχόντων.

Όροι Χρήσης

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.afdemp.org (και των επιπρόσθετων σχετιζόμενων ιστοσελίδων όπως www.afdemp.org/bootcamp και cas.afdemp.org)  και η συμμετοχή σας στο Bootcamp συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Η αθέτηση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους από οποιονδήποτε συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο οριστικής διακοπής  της συμμετοχής του στο Bootcamp.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε όλα το  υλικό (ενδεικτικά έγγραφα, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες) που παραχωρούνται και διανέμονται στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Bootcamp αποτελούν ιδιοκτησία των Διοργανωτών, των επιχειρηματικών τους εταίρων και συνεργατών, οι οποίοι και διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με αυτά (το «Υλικό»). Δεν μπορείτε να πουλήσετε, αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιήσετε, εμφανίσετε, αναδιανέμετε ή άλλως χρησιμοποιήσετε και αποθηκεύσετε με οιονδήποτε τρόπο οτιδήποτε ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία των Διοργανωτών, των επιχειρηματικών τους εταίρων και συνεργατών, ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα με οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πνευματική Ιδιοκτησία και Σήματα

Τα λογότυπα «AFDEmp» και «Alliance For Digital Employability» είναι νόμιμα καταχωρημένα σήματα στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων, και το λογότυπο «Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα» είναι νόμιμα καταχωρημένο εμπορικό σήμα στο Ελληνικό Γραφείο Σημάτων.

Αποποίηση Ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες και το Υλικό που παρέχονται στο πλαίσιο του Bootcamp έχουν αναπτυχθεί  με σκοπό να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στον συμμετέχοντα. Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη του  Υλικών έχει γίνει με κάθε επιμέλεια, οι Διοργανωτές δεν εγγυώνται (ρητά ή σιωπηρά) την πληρότητα, ακρίβεια ή διαθεσιμότητα των οποιωνδήποτε περιεχομένων σε αυτά πληροφοριών. Οι Διοργανωτές δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία (ενδεικτικά , και όχι περιοριστικά παρούσα ή μελλοντική, ειδική ή γενική, άμεση ή έμμεση, παρακολουθηματικού ή όχι χαρακτήρα) η οποία ενδέχεται να προκύψει ή να είναι αποτέλεσμα πληροφοριών, οδηγιών ή συμβουλών που περιέχονται σε αυτά και δεν εγγυώνται στον συμμετέχοντα την ολοκλήρωση του Bootcamp.

Οικονομικές Υποχρεώσεις, Πληρωμές και Πολιτική Ακυρώσεων

Η δαπάνη συμμετοχής στο Bootcamp ανέρχεται στο ποσό των €2.500 (η «Δαπάνη Συμμετοχής»), ανά συμμετέχοντα.

Η αποπληρωμή της προβλέπεται σταδιακά και σε δόσεις.

Για το Coding Bootcamp 4:

Προκαταβολή: ποσό €400, καταβάλλεται με τραπεζική κατάθεση ή ηλεκτρονικά μέχρι την συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.
Δόση 1η: ποσό €700, καταβάλλεται μέχρι τις 20 Μαρτίου 2018
Δόση 2η: ποσό €700, καταβάλλεται μέχρι τις 20 Απριλίου 2018
Δόση 3η: ποσό €700, καταβάλλεται μέχρι τις 20 Μαΐου 2018

Η Δαπάνη Συμμετοχής παραπάνω μειώνεται: (α) κατά ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου αυτής στην περίπτωση που αποπληρωθεί στο σύνολο της μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, και (β) κατά ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου αυτής στην περίπτωση που μέσω ενός υφιστάμενου συμμετέχοντα, εγγραφεί νέος. Σε αυτή την περίπτωση την μείωση δικαιούται ο υφιστάμενος συμμετέχοντας. Οι παραπάνω μειώσεις λειτουργούν η κάθε μία ξεχωριστά ή και συνδυαστικά, με την μέγιστη μείωση ανά συμμετέχοντα να διαμορφώνεται κατά ανώτατο όριο στο 15% (που αντιστοιχεί στο ποσό των  €375).

Για το Coding Bootcamp 5:

Προκαταβολή: ποσό €400, καταβάλλεται με τραπεζική κατάθεση ή ηλεκτρονικά μέχρι την συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.
Δόση 1η: ποσό €350, καταβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018
Δόση 2η: ποσό €350, καταβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουλίου 2018
Δόση 3η: ποσό €350, καταβάλλεται μέχρι τις 30 Αυγούστου 2018
Δόση 4η: ποσό €350, καταβάλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δόση 5η: ποσό €350, καταβάλλεται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018
Δόση 6η: ποσό €350, καταβάλλεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018

Η καταβολή των δόσεων γίνεται μέσω κατάθεσης ή ηλεκτρονικής μεταφοράς ή με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας στον λογαριασμό τραπέζης της Τράπεζας Πειραιώς με στοιχεία: Αριθμός λογ/μου: 5032-089-905-165 (IBAN: GR09 0172 0320 0050 3208 9905 165), Δικαιούχος: PEOPLECERT ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά την κατάθεση ή μεταφορά πρέπει, κάθε φορά, να αναγράφεται ως αιτιολογία κατάθεσης ο κωδικός «CB4» ή «CB5» και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα. Η επεξεργασία των πληρωμών με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται με ασφάλεια από επιλεγμένο από εμάς επεξεργαστή .

Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει εκ παραδρομής (μετά τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων) το ποσό της 1ης δόσης (δηλαδή το ποσό των €400) ή αλλάξατε γνώμη (μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημέρα που υποβάλατε την αίτηση συμμετοχής σας) και θέλετε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας, κάθε ποσό από το σύνολο του ποσού της Δαπάνης Συμμετοχής που έχετε καταβάλει, σας επιστρέφεται στον ίδιο λογαριασμό τραπέζης που χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή του από εσάς, ή σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό μας υποδείξετε. Ειδικά στην περίπτωση που θέλετε, κατά τα παραπάνω, να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο Bootcamp, πρέπει να μας στείλετε σχετικό αίτημα υπαναχώρησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@afdemp.org. Η αίτηση ακύρωσης μπορεί να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την ημέρα αίτησης συμμετοχής και η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού θα γίνει εντός 14 ημερών από τη λήψη του αιτήματος. Μετά την πάροδο 14 ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δε δικαιούσθε καμιάς επιστροφής ποσού Δαπάνης Συμμετοχής που ήδη έχετε καταβάλει, και μετά την έναρξη του προγράμματος, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, αποφασίσετε να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα, οφείλετε να αποπληρώσετε το σύνολο του υπολοίπου ανεξόφλητου ποσού της Δαπάνης Συμμετοχής (που δεν έχετε καταβάλει).

Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων – Κανόνες Λειτουργίας

Προκειμένου να πραγματοποιείται η εκπαίδευση σύμφωνα με τους δέοντες εκπαιδευτικούς και λειτουργικούς κανόνες, οι εκπαιδευόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα παρακάτω.

 • Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και υποδείξεις των Διοργανωτών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 • Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να προσέρχονται στο χώρο εκπαίδευσης σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά τους και να είναι συνεπείς – αν η καθυστέρηση ξεπερνάει τα 15’, ο χρόνος καθυστέρησης θα αφαιρείται από το σύνολο των επιτρεπόμενων ωρών απουσίας.
 • Οι υποψήφιοι δικαιούνται να απουσιάζουν έως και 50 ώρες. Σε περίπτωση που ένας σπουδαστής υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, θα μειώνεται κατά 20% ο βαθμός του προσωπικού του project.
 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τις ώρες εκπαίδευσης και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, τον προσωπικό τους φορητό υπολογιστή (laptop) ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές.
 • Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι συνεπείς στις πληρωμές των διδάκτρων που πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών (βλ. «Οικονομικές Υποχρεώσεις»).
 • Στο χώρο εκπαίδευσης δεν επιτρέπονται τρόφιμα (κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται νερό και καφές) και η χρήση των αιθουσών διδασκαλίας πρέπει να γίνεται με γνώμονα το σεβασμό τόσο στο χώρο όσο και στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. Το ίδιο ισχύει για τους κοινόχρηστους χώρους, την κουζίνα και τις τουαλέτες, που πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών ωρών.

Τροποποίηση Προγράμματος

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η δομή, το περιεχόμενο και η μορφή του Bootcamp και, επομένως, στοιχεία αυτού μπορεί να αλλάξουν. Σε τέτοια περίπτωση, οι Διοργανωτές θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές, ως απαιτείται, εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της διδακτέας ύλης και το περιεχόμενο των μαθημάτων, στις μορφές και τη διάρκεια εξέτασης, στους κανόνες και μεθόδους εξέτασης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε ζήτημα το οποίο προκύπτει και σχετίζεται με το Bootcamp εφαρμοστέοι θα είναι οι νόμοι της Ελλάδας και οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση που ανακύπτει σχετικά με τα ως άνω θα υπόκειται στα δικαστήρια της Αθήνας. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε τους Διοργανωτές για τυχόν αξιώσεις ή ζημίες, που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωσή σας στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Τροποποιήσεις στους Όρους και τις Προϋποθέσεις

Oι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Kάθε τροποποίηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Bootcamp, και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της.