Το Coding Bootcamp 3 Ξεκίνησε!

Συνέχεια στο όνειρο της εύρεσης εργασίας στον κλάδο του Προγραμματισμού δίνει το Coding Bootcamp 3 το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στις 30 Οκτωβρίου για τα πρωινά τμήματα και στις 6 Νοεμβρίου για τα απογευματινά. Ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα των δύο προηγούμενων Coding Bootcamps που έγιναν με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές Πληροφορικής, τα μαθήματα στόχο έχουν να δώσουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις Προγραμματισμού σε Java και C# στους μαθητές, ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας σαν entry-level Προγραμματιστές.

Μέσα από εντατική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση 500 ωρών οι επιτυχόντες αποκτούν γνώσεις. Καθίστανται άμεσα παραγωγικοί όσον αφορά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα με τις τεχνικές δεξιότητες στον Προγραμματισμό και την υλοποίηση σχετικών projects προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και workshops. Αυτά έχουν σαν στόχο τη συνολική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων. Με αυτό εννοούμε τη σύνταξη και προώθηση βιογραφικού, την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων για επαγγελματική εξέλιξη. Events γνωριμίας και διασύνδεσης, αλλά και επαφές με τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Τα μαθήματα διεξάγονται στην καρδιά της Αθήνας, στο κέντρο Καινοτομίας και Αριστείας της PeopleCert.

Σε άμεση συνεργασία με τον παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού PeopleCert, ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τριών ειδών πιστοποιητικά στον προγραμματισμό, φοιτώντας σε ένα εντατικό πρόγραμμα 12 εβδομάδων (Οκτώβριος – Φεβρουάριος) ή στην part-time εκδοχή των 24 εβδομάδων (Οκτώβριος – Μάιος).

Το Coding Bootcamp 3 αποτελεί συνέχεια μιας συντονισμένης προσπάθειας μείωσης της ανεργίας στη χώρα μας στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα, όπως αυτή εκφράστηκε στα δύο προηγούμενα Bootcamps τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο αντίστοιχα, υπό τη διοργάνωση της HePIS και την αιγίδα της CEPIS. Στο σύνολό τους, 64 απόφοιτοι 22-40 ετών κατάφεραν να επανειδικευθούν στο χώρο του Προγραμματισμού. Σε μόλις 3 μήνες  και προερχόμενοι από εντελώς διαφορετικά πεδία σπουδών (οικονομολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, μαθηματικοί κ.α.)!

Τα καλά νέα!

Με το πέρας των προγραμμάτων και την ανάλογη πιστοποίηση, το 100% των αποφοίτων προσλήφθηκε από τις κορυφαίες συνεργαζόμενες εταιρίες. Και μάλιστα ξεκινώντας με μηνιαίους μικτούς μισθούς που άγγιξαν έως και τα €1.500, ενώ ο μέσος όρος κυμαίνεται στα €1.000!