Η επανειδίκευση δημιουργεί εργαζόμενους!

Facebook
Twitter
RSS
LinkedIn
Instagram

Το μέλλον της εργασίας καταδεικνύεται με θετικό πρόσημο σύμφωνα με άρθρο της ManpowerGroup «Η Επανάσταση των Δεξιοτήτων», το οποίο παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 18.000 εργοδότες σε 43 χώρες από όλους τους κλάδους. Ενδεικτικά παρατηρείται ότι:

Source: ManpowerGroup
  • 1 στους 5 εργοδότες αναμένουν ότι οι ανατρεπτικές τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας, όσο οι θέσεις αυτές προσαρμόζονται στις μελλοντικές ανάγκες της εργασίας.
  • 6 στους 10 εργοδότες προσδοκούν ότι θα διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας εφόσον οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και είναι προετοιμασμένοι να μάθουν νέες, να τις αξιοποιούν με το βέλτιστο τρόπο στην καθημερινότητα τους αλλά και να τις προσαρμόζουν.
  • Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του IT εμφανίζονται αισιόδοξοι, καθώς οι εργοδότες αναμένουν σημαντικές αυξήσεις στο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Οι νέες τεχνολογίες σταδιακά θα απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. «Σε αυτή την Επανάσταση των Δεξιοτήτων, η ευμάθεια – η επιθυμία και η ικανότητα να μαθαίνει κανείς δεξιότητες έτσι ώστε να παραμένει σχετικός και επαγγελματικά ενεργός – θα αποτελεί τον παράγοντα εξισορρόπησης διεθνώς στη σημερινή εποχή των τεχνολογικών εξελίξεων», όπως δηλώνει ο Jonas Prising, CEO της ManpowerGroup. «Είναι απαραίτητο να λάβουμε άμεση δράση για την ενδυνάμωση και τον επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αντιμετωπίζοντας το χάσμα ανάμεσα στους «έχοντες δεξιότητες» και «μη έχοντες δεξιότητες» – ανάμεσα σε αυτούς που διαθέτουν τις κατάλληλές δεξιότητες και σε εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο να μην τις εξελίξουν και να μην μείνουν πίσω.»

Κατανοώντας την ιδιαίτερη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης και εξέλιξης των τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων – «Re-skill – Up-skill», δημιουργήθηκε το 1o Coding Bootcamp με Εγγυημένη Απασχόληση στην Ελλάδα, δράση του Alliance For Digital Employability. Πρόκειται για ένα ταχύρρυθμο και εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στον Προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών (500 ώρες σε 14 εβδομάδες), που απευθύνθηκε σε 30 νέους εκτός εργασίας, οι οποίοι δεν είχαν υπόβαθρο στην Πληροφορική. Οι συμμετέχοντες επανειδικεύτηκαν στις γλώσσες Προγραμματισμού Java και C#/.NET, πιστοποιήθηκαν για τις γνώσεις τους βάσει των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και προσλήφθηκαν από κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα.

Εάν θέλεις να ενταχθείς σε έναν κλάδο με λαμπρό μέλλον όπως η Πληροφορική μέσω της επανειδίκευσής σου στον Προγραμματισμό, ένα από τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα παγκοσμίως, δήλωσε εδώ το ενδιαφέρον σου για τις επόμενες δράσεις του Alliance For Digital Employability (AFDEmp).