Το Πρόβλημα

Το Πρόβλημα

Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας ξεπερνά το 20% και ο αριθμός των ανέργων αγγίζει το 1 εκατομμύριο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό ανεργίας για τους νέους (κάτω των 25 ετών) είναι λίγο κάτω από το 50%.
 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ;
Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον καλά αμειβόμενο κλάδο της Πληροφορικής παραμένουν κενές και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι 825.000 θέσεις στην Ευρώπη δε θα μπορούν να καλυφθούν, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός των κενών θέσεων θα φτάσει τις 1.700.

Το Όραμα

Το Όραμα

Το Όραμά μας είναι η δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής την επόμενη δεκαετία, πρωτίστως στην Ελλάδα, με στόχο τη μείωση της εγχώριας ανεργίας και του χάσματος προσφοράς και ζήτησης για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες.
Όπως τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη το παραπάνω Όραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναπτυξιακή δράση η οποία έχει σαν σκοπό να:
► μετατρέψει τη χώρα μας σε πόλο έλξης για επενδύσεις με τεχνολογικό υπόβαθρο
► δώσει στους άνεργους νέους, ή και μεγαλύτερους, την ευκαιρία για δημιουργική και καλά αμειβόμενη εργασία
► επαναφέρει την αισιοδοξία και τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Το Σχέδιο Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης

Για την πραγματοποίηση του Οράματος απαιτούνται δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν:

► στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες
► στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν και
► στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας

Για τα παραπάνω η σύμπραξη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας είναι απαραίτητη.

Πηγή: "Δημιουργώντας 500.000 νέες θέσεις εργασίας στην Πληροφορική", 2016. Η μελέτη εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Α. Βύρωνα Νικολαΐδη, Προέδρου του Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS), από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ALBA Graduate Business School και το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS). Η μελέτη τεκμηριώνει ότι το όραμα της Alliance for Digital Employability είναι εφικτό.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Alliance For Digital Employability

Η Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα είναι μία εθελοντική πρωτοβουλία του προέδρου των Ευρωπαίων Πληροφορικών κ. Βύρωνα Νικολαΐδη, διακεκριμένων ακαδημαϊκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ.κ. Γιώργου Δουκίδη, Διομήδη Σπινέλλη, Κατερίνας Πραματάρη, Πάνου Λουρίδα, του προέδρου της HePIS κ. Νίκου Φαλδαμή και άνω των 200 εταιριών και επιχειρηματικών φορέων. Στόχος η αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως των νέων, μέσω της εκπαίδευσής τους και της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Γιατί ξεχωρίζει ο προγραμματισμός από τις άλλες ψηφιακές δεξιότητες;

Ο προγραμματισμός είναι η πιο θεμελιακή, οριζόντια και μεταβιβάσιμη ψηφιακή δεξιότητα. Αποτελεί στέρεη βάση από την οποία μπορεί καθένας να συμμετέχει στις εξελίξεις.

Ποια είναι τα Βασικά Στοιχεία του Προγραμματισμού;

 • Μαθαίνεται γρήγορα, σε 3 μήνες (full-stack developer)
 • Μαθαίνεται εύκολα, αρκεί να υπάρχει αλγοριθμικός τρόπος σκέψης
 • Παρέχει υψηλές αποδοχές ανεξάρτητα από τη μορφή της απασχόλησης (εξαρτημένη εργασία, freelancing, επιχειρηματική δράση)

Πώς θα απορροφηθούν 500.000 υποψήφιοι από την Αγορά Εργασίας;

 • Πρόσληψη από υφιστάμενες ή νέες ελληνικές εταιρίες
 • Πρόσληψη από εταιρίες του εξωτερικού
 • Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως με διεθνή απασχόληση (freelancing)
 • Δημιουργία cost centers στην Ελλάδα από πολυεθνικές εταιρίες
 • Αυτοαπασχόληση και καινοτόμος επιχειρηματικότητα

Γιατί υπάρχει προτίμηση στους Έλληνες;

 • Ποσοστό άνω του 50% μιλά Αγγλικά, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με άλλες γειτονικές αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες
 • Χαμηλό εργατικό κόστος σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες χώρες
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά: ευρηματικοί, δημιουργικοί σε επίπεδο λύσεων, επιτυγχάνουν υψηλού επιπέδου αποτελέσματα

 

100+

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 

320

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

 

97%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΜΑΣ