Alliance For Digital Employability – AFDEmp

Σας Χρειαζόμαστε Όλους!

Για την πραγματοποίηση του Οράματος απαιτούνται δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν: (α) στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, (β) στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν και (γ) στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών δεν απαιτούνται κατ’ ανάγκη σημαντικοί οικονομικοί πόροι αλλά είναι αναγκαία η σύμπραξη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας. Βασικό παράγοντα επιτυχίας θα αποτελέσει η υλοποίηση συγκεκριμένων πρακτικών προτάσεων στους παραπάνω τρεις άξονες ούτως ώστε να καλλιεργηθεί κλίμα αισιοδοξίας στην κοινωνία και να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις.

Christopher Avgerinos