Τι είναι τα Coding Bootcamps με 100% Εγγυημένη Απασχόληση;


Τα Coding Bootcamps είναι ταχύρρυθμα και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Στόχο αποτελεί η επανειδίκευση νέων εκτός εργασίας και χωρίς σχετικό υπόβαθρο, οι οποίοι κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, προσλαμβάνονται ως Προγραμματιστές από τις συμμετέχουσες εταιρίες.

Το 1o Coding Bootcamp ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2017. Συνολικά 30 άνεργοι νέοι, ηλικίας 22-37 ετών, προερχόμενοι από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και σπουδές (αρχιτέκτονες, μαθηματικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, κ.α.), επανειδικεύτηκαν σε 14 εβδομάδες (500 ώρες) στις γλώσσες προγραμματισμού Java και C#/.NET. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την πιστοποίηση των γνώσεών τους προσλήφθηκε το 100% των αποφοίτων από 20 κορυφαίες εταιρίες σε θέσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, με μηνιαίους μισθούς που άγγιξαν τα €1.300!

Το 2ο Coding Bootcamp ξεκινάει και δίνει την ευκαιρία σε 50 επιπλέον νέους να αλλάξουν τη ζωή τους.

Τα Coding Bootcamps οργανώνονται στο πλαίσιο του Alliance For Digital Employability (AFDEmp) από τη HePIS και τη CEPIS με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πιστοποιημένος Προγραμματιστής σε 14 Εβδομάδες και Άμεση Πρόσληψη


Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση

Συνδυασμός εκπαίδευσης με πρακτική άσκηση διάρκειας 14 εβδομάδων σε JAVA ή C#/.NET βάσει των τελευταίων τεχνολογιών και αναγκών της αγοράς εργασίας. Οι διδάσκοντες είναι διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου και έμπειρα στελέχη του κλάδου οι οποίοι βοηθούν τους υποψήφιους να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, ομαδικότητα κ.ά. Στους υποψήφιους δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διεθνής Πιστοποίηση

Κατόπιν σχετικών εξετάσεων οι υποψήφιοι λαμβάνουν 3 πιστοποιητικά από τον παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης PEOPLECERT για τις γνώσεις προγραμματισμού και την ποιότητα ανάπτυξης λογισμικού που διαθέτουν.


Άμεση Πρόσληψη

Με την έναρξη του προγράμματος, ξεκινάει η αντιστοίχιση των υποψηφίων με τις συμμετέχουσες εταιρίες. Η κάθε εταιρία ακολουθεί τη δική της διαδικασία πρόσληψης με στόχο να επιλέξει τους υποψήφιους που κατόπιν της επιτυχούς αποφοίτησής τους θα προσληφθούν σε σχετικές θέσεις εργασίας.

Οι Εταιρίες του 2ου Coding Bootcamp


 

Το Πρόγραμμα σε Βήματα

Θεματολογία

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα εφόδια για να προσληφθούν από κορυφαίες εταιρίες ως άρτια καταρτισμένοι προγραμματιστές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 • Object Oriented Programming
 • Computing Paradigms, Debugging Techniques
 • Test Driven Development
 • Common Design Patterns
 • Data / Class Modeling
 • HTML / CSS / Javascript
 • Bootstrap Framework
 • Version Control (Git)
 • DevOps
 • Unix command-line
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Κατεύθυνση C# / .NET
 • C#
 • ASP .NET MVC
 • SQL Server
 • SQL Reporting Services
 • ADO .NET / Entity Framework
 • Visual Studio
 • Dapper
Κατεύθυνση Java
 • Java
 • Maven / Tomcat
 • MySQL / HSQLDB
 • Servlets / JSP
 • Spring MVC / DI / AOP
 • JPA / Hibernate
Κοινά Aντικείμενα
 • REST architecture
 • Web servers (Apache, nginx)
 • xUnit
 • Cloud-based υπηρεσίες και ανάπτυξη αυτών (AWS, Google Cloud Platform)
 • JavaScript
 • AngularJS / React
 • Python
 • MongoDB και άλλες NoSQL databases
ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Προσωπικές Ικανότητες
 • Παρουσίαση & Επικοινωνία
 • UI / UX – Χρηστικότητα
 • Project Management
 • Επιχειρηματική Σκέψη

Οι Απαντήσεις στα Ερωτήματά Σου

Είμαστε εδώ για να λύσουμε όλες σου τις απορίες! Παρακάτω μπορείς να βρες απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα υποψηφίων αλλά αν δε σε καλύψουμε μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις μαζί μας.

Η απάντηση βρίσκεται στο τμήμα «Βασικά Στοιχεία».
Με την έναρξη του Coding Bootcamp, οι υποψήφιοι συνδέονται με τις συνεργαζόμενες εταιρίες του προγράμματος με στόχο να υπάρξει αντιστοίχιση (“match”). Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο υποψήφιος προσλαμβάνεται από την εταιρία με την οποία έχει αντιστοιχιστεί.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αντιστοίχισης, υπογράφεται τριμερής σύμβαση μεταξύ της HePIS, του Υποψηφίου και της Εταιρίας, με την οποία η Εταιρία δεσμεύεται να συνάψει σύμβαση εργασίας με τον υποψήφιο εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση του Bootcamp, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσής του.
Σε άτομα εκτός εργασίας που θέλουν να γίνουν προγραμματιστές και να προσληφθούν από τις συμμετέχουσες εταιρίες σε σχετικές θέσεις εργασίας.
Το πτυχίο Πληροφορικής δεν αποτελεί αυτόματο κριτήριο αποκλεισμού. Η ομάδα ειδικών θα αξιολογήσει την αίτησή σου και βάσει του συνολικού προφίλ σου θα καταλήξει.
Το κόστος της συμμετοχής ανέρχεται σε €1.000 ανά εκπαιδευτικό κύκλο ανά υποψήφιο.
Ενδέχεται να δοθεί υποτροφία σε εκπαιδευόμενους με εξαιρετική επίδοση, κατόπιν της επιλογής τους.
Στην πρώτη εβδομάδα κάθε εκπαιδευτικού κύκλου.
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Έως 3 πιστοποιήσεις από την PEOPLECERT
Όχι σε άριστο επίπεδο, όπως το Eπίπεδο C2, αλλά καλές γνώσεις της γλώσσας χρειάζονται καθώς: α) παγκοσμίως, το προγραμματισμός γράφεται κυρίως στην Αγγλική γλώσσα β) οι περισσότερες εταιρίες θέτουν την καλή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον Επίπεδο Β2) ως προϋπόθεση για πρόσληψη σε όλες τις θέσεις εργασίας.
Η συγκεκριμένη προαιρετική ερώτηση αξιολογεί τις ικανότητες αντίληψης, έρευνας, ανάπτυξης και δημιουργικότητας. Καθώς στόχο αποτελεί η προσωπική απάντηση του κάθε υποψήφιου δε μπορεί να δοθεί περαιτέρω καθοδήγηση. Να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να υποστηρίξεις οποία απάντηση δώσεις καθώς για τη συγκεκριμένη ερώτηση δεν υπάρχει λάθος ή σωστό.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες δράσεις.
 

Δες και άλλα FAQs

 

Υποστηρικτές